Sidste besøg hos Vestegnens Brandvæsen

Tankvogn med Ziegler opbygning og nyt forsøgs design. Foto: Tony Frimodt

Søndag d. 12. april 2015 besøgte foreningen Vestegnens Brandvæsen. Fra d. 1. januar 2016 bliver brandvæsenet en del af det nye store beredskab, Hovedstadens Beredskab. Det blev således foreningens sidste besøg hos brandvæsenet.

Medlemmerne havde på dagen mulighed for at fotografere hele vognparken, der bestod af to autosprøjter, to miljøvogne, to tankvogne, en redningslift, en drejestige og to servicevogne.

Bronto redningslift med det klassiske Vestegnens Brandvæsen design. Foto: Tony Frimodt
Glostrup F1, miljøvogn næsten ny VW Crafter. Foto: Tony Frimodt
Glostrup M1, den ene af to Floby sprøjter ved Vestegnens Brandvæsen. Foto: Tony Frimodt
Glostrup S1, Magirus drejestige på Scania 94 chassis. Foto: Tony Frimodt

Vestegnens Brandvæsens historie kort

1. januar 1916: Glostrup Brandkorps bliver oprettet og har til huse i et lille sprøjtehus. Der er tilknyttet 15 brandfolk.

1927: Brandkorpset modtager sin første motorsprøjte. En ny brandstation indrettes i en længe på Glostrup Bryggeri, der lå på hjørnet af hovedvejen og Glostrup Gade (i dag en sti gennem Rådhusparken, der ender ved Kildevældets Allé).

3. december 1949: Den nuværende brandstation i Glostrup indvies.

1951: Der indgås slukningsoverenskomst med Brøndbyerne.

1. april 1963: Glostrup Brandkorps ændrer navn til Glostrup Brandvæsen I/S.

1964: Der indgås slukningsoverenskomst med Herstederne (senere Albertslund).

April 1972: Station nummer to, Strandens brandstation, etableres på Gammel Køge Landevej, på den gamle Avedøre Flyveplads. Det sker for bedre at kunne dække udrykningsområdet i Brøndbyerne.

1. april 1974: Det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen etableres som et samarbejde mellem kommunerne Albertslund, Brøndby og Glostrup.

1979: Strandens Brandstation flytter til nye og større lokaler, på samme adresse, på den tidligere flyveplads.

1. januar 1986: Hvidovre Kommune træder ind i Vestegnens Brandvæsen. Kommunen har indtil da haft overenskomst med Københavns Brandvæsen (Dæmningens Brandstation).

1. januar 1987: Rødovre Kommune træder som den femte vestegnskommune ind i Vestegnens Brandvæsen. Man har siden 1931 haft overenskomst med Falck, der havde station på Roskildevej i Rødovre.

1994: Der opføres en ny brandstation på Avedøre Havnevej i Hvidovre, som erstatter Strandens Brandstation.

1. januar 2016: Vestegnens Brandvæsen bliver på sin 100 års fødselsdag en del af Hovedstadens Beredskab, sammen med Dragør Brandvæsen, Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen.

Tak til mandskaberne i Hvidovre og Glostrup for deres gæstfrihed og ikke mindst for hjælp med at køre biler frem til fotografering.

Hvis du er interesseret i Avedøre Flyveplads historie, kan du læse mere her

Generalforsamling d. 1. marts 2015 – Vordingborg

Vordingborg M1, Volvo FL 290 med Wiss opbygning. Foto: Tony Frimodt

Søndag d. 1. marts 2015 afholdt Dansk Selskab for Brandkøretøjer ordinær generalforsamling. Det foregik på Sydsjælland hos Vordingborg Brandvæsen, der havde stillet et lokale til rådighed, så generalforsamlingen kunne afvikles på brandstationen.

Vordingborg Brandvæsen har siden 2011 boet på den tidligere Falckstation på Haminavej, som kommunen købte, efter at det i 2010 så ud til at Falck ville tabe sin ambulancekontrakt til det svenske Samaritten. Det skete som bekendt ikke og i dag lejer Falck lokaler på stationen til sine to ambulancer og mandskab.

Efter generalforsamlingen, der blev afviklet i god ro og orden, kørte mandskabet beredvilligt køretøjer frem, så foreningens medlemmer kunne fotografere.

Tak til mandskabet i Vordingborg for deres gæstfrihed og for hjælp med at vise køretøjer frem.

Vordingborg Brandvæsens (materiel)historie kort

1. juli 1911: Vordingborg Kommunale Brandvæsen etableres. Man havde fra starten tre stationer, nemlig Vordingborg, Masnedsund og Nyråd. Bemandingen var: 1 brandinspektør, 3 assistenter, 2 underassistenter og 26 brandmænd. Slukningsmateriellet bestod af håndsprøjter, der kunne fremføres på hestevogne. Materiellet blev opbevaret i et sprøjtehus, som lå på Slotstorvet.

31. oktober 1934: Brandvæsenet anskaffer sin første automobilsprøjte, opbygget på et Ford A chassis. Samtidig flytter brandstationen til nye og større lokaler på Kirketorvet.

1946: Brandvæsenet modtager sin anden automobilsprøjte, på et brugt Volvo chassis årgang 1937, med opbygning af firmaet H. Meisner Jensen. Chassiset havde hidtil kørt som grissebil i Ringsted området. Den nye opbygning bestod blandt andet af 800 l vandtank og et Schrøder-Van Deurs skumanlæg.

1957: Brandvæsenet modtager sin første slangetender på Dodge Power Wagon. Køretøjet var pakkt med 1200 m b-slanger for kørende udlægning, frontpumpe samt påhængssprøjte. Vognen indgår ikke længere i udrykningen, men er bevaret i brandvæsenets regi og fremstår køreklar.

1960: Kommunen erhverver ejendommen Valdemarsgade 100 og indretter brandstation og vagtcentral i lokalerne, der siden 1920 har været anvendt til autoværksted.

1963: Brandvæsenet anskaffer radiomateriel til kommunikation mellem vagtcentral og køretøjer. Den døgnbemandede vagtcentral udbygges.

1964: Brandvæsenet modtager en ny automobilsprøjte på et Chevrolet chassis, opbygget og leveret af firmaet H. Meisner Jensen.

Ca. 1970: Den første tankvogn anskaffes. Der var tale om en tidligere oliebil, opbygget på et Bedford chassis og med 7000 l tank. Samtidig bestilles en ny automobilsprøjte på Mercedes-Benz 1113 chassis med Ziegler opbygning. Dette køretøj kom sidenhen til Nordsjællands Brandvæsen, som M7, og blev i en kort periode udlånt til Søllerød Hørsholm Brandvæsen.

1975: Brandvæsenet indkøber en Mercedes-Benz (Düsseldorfer) lastbil med mandskabskabine og åbent lad, til brug for bl.a. uheld med farlige stoffer. Køretøjet benyttes også af det kommunale civilforsvar,

1986: Bedford tankvognen fra 1970 udskiftes med en nyere Bedford tankvogn også med en fortid som oliebil.

1987: Der anskaffes en ny automobilsprøjte på Mercedes-Benz 1117 chassis, leveret og opbygget af firmaet H. Meisner Jensen. Vognen er i dag stationens 2. sprøjte.

2000: Brandvæsenet anskaffer en ny autosprøjte på Scania 114G 340 chassis med Autokaross opbygning. Den erstatter Mercedes-Benz 1113 sprøjten fra 1970, der i den forbindelse kommer til Brandskolen i Helsingør.

Scania tankvogn med Autokaross opbygning. Køretøjer et årgang 2005. Foto: Tony Frimodt

2005: Brandvæsenet anskaffer en ny tankvogn på Scania 94D 260 chassis med Autokaross opbygning. Vognen er stadig stationens primære tankvogn. Samme år anskaffen en ny Mitsubishi Outlander indsatsledervogn samt en ny redningsbåd.

Mercedes-Benz Sprinter redningsvogn, anskaffet i 2008 i forbindelse med at Redningsberedskaberne overtog opgaven med bl.a. frigørelse. Foto: Tony Frimodt

2008: En ny redningsvogn anskaffes, efter at ansvaret for bl.a. frigørelsesopgaver overgår til redningsberedskaberne. Køretøjet er en Mercedes-Benz Sprinter, høj og lang, som stadig er i drift.

Lidt bleg - miljøvogn på Mercedes-Benz Sprinter. Foto: Tony Frimodt

2010: Der anskaffes en ny miljøvogn på Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI med alukasse – opbygget af firmaet Brdr. Plagborg A/S – og Zepro læsselift.

Metz redningslift - den ene af kun to i Danmark. Denne på Mercedes-Benz Econic chassis. Foto: Tony Frimodt

2011: Brandvæsenet anskaffer sit første højderedningskøretøj. Der er tale om en Metz redningslift på et Mercedes-Benz Econic chassis. Køretøjet er et demo-køretøj og leveres af RK Brand & Teknik i Ringe.

15. januar 2013: Under udrykning – på vej til færdselsuheld på Farøbroen – forulykker Vordingborgs Scania autosprøjte og totalskades. Det lykkes, med hjælp fra RK Brand & Teknik, at skaffe en midlertidig sprøjte, en Scania P360 CP28 med Rosenbauer ES opbygning, som anvendes i ca. fire måneder. Man ender dog med at gå en helt anden vej og købe den nuværende sprøjte M1, en Volvo FL 290 med Wiss opbygning af Hauberg Tecnique.

Kør-selv-tur d. 4. maj 2014 – Ballerup og Taastrup

Ballerup M1, Scania 94D 300 med opbygning af SAWO. Foto: Henning Svensson

Billederne her er fra foreningens tur til brandvæsenerne i Ballerup og Taastrup, søndag d. 4. maj 2014. Begge stationer, der drives af Falck, er bemandede med både døgn- og deltidsmandskab.

Ballerup Brandvæsen bor lige ved det, der i folkemunde kaldes “Chokoladekrydset”. Det er der Ring 4 krydser Ballerup Boulevard. Navnet er naturligvis affødt af at Tom’s Chokoladefabrikker ligger på det modsatte hjørne.

S1, Metz redningslift på Scania P310 chassis. Foto: Henning Svensson

I Ballerup dækkes brandudrykningen af et døgnvagthold på 1+5 og suppleres med deltidsbrandfolk, der bemander 2. udrykningen. Man slukker i egen kommune samt, efter aftale, i dele af Egedal og Furesø kommuner.

Stationen betjener sig af to autosprøjter (M1, M2), en Metz redningslift (S1), to tankvogne (V1, V2) og en stor miljøvogn (I1). Desuden er der placeret ambulancer og autohjælpskøretøjer mv. på stetionen.

To generationer autosårøjter siden om side. Taastrup M2 og M3. Foto: Henning Svensson

Det formelle navn for brandvæsenet i Taastrup er: Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk Brandvæsen, svarende til de tre kommuner man dækker. Det sker med et døgnvagthold på 1+5 og suppleres med deltidsbrandfolk, der bemander 2. udrykningen.

Stationen betjener sig af to autosprøjter (M1, M2), en drejestige (S1), to vandtankvogne (V1, VM1) og en stor miljøvogn (I1). Derudover er der placeret ambulancer og autohjælpskøretøjer mv. på stationen.

Lidt af et tilløbsstykke var Taastrups flotte gamle Dodge vagtsprøjte (M3). Den ejes i dag af brandmandsklubben og fremstår driftklar.

Mange tak til mandskaberne i Ballerup og Taastrup for deres gæstfrihed og for hjælp med at køre biler frem.

Ballerup Bladet bragte i april en artikel om Ballerup Brandvæsen

Taastrups ene tankvogn, VM1, på Scania P320. Foto: Henning Svensson
Stor miljøvogn på Scania P320 med opbygning af GKV. Foto: Henning Svensson

Generalforsamling d. 30. marts 2014 – Dæmningen

Så er generalforsamlingen i gang i lånte lokaler på Dæmningen. Foto: Henning Svensson

Søndag d. 30. marts 2014 afholdt Dansk Selskab for Brandkøretøjer ordinær generalforsamling. Det foregik denne gang i Valby, på Københavns Brandvæsens station Dæmningen. Her havde man venligt stillet et lokale til rådighed.

Der var truffet aftale om fotografering af køretøjer efter generalforsamlingen, men signalet gik hen mod afslutningen af generalforsamlingen og Dæmningen kørte til brand. Foreningens medlemmer måtte derfor nøjes med at fotografere de køretøjer, der stod i gården bag brandstationen. Sådan kan det gå. Vi kommer igen en anden gang.

Dæmningen K1, følgeskadebil på MAN LE 12.220. Foto: Tony Frimodt
Reserve røgtender på Mercedes-Benz 1324 med Rosenbauer opbygning. Foto: Henning Svensson
Tjenestebil på Citroen C 5. Foto: Henning Svensson
En afrigget ambulance. Hvad mon den skal... Foto: Henning Svensson

Station Dæmningen ligger på Hanstedvej i Valby, på grænsen til det man kalder Vigerslev, som er den vestlige del af Valby, mellem Harrestrup Å og Hvidovre.

Stationen, der er fra 1947 og dermed københavns Brandvæsens nyeste, huser også Brand & Redningsskolen samt brandvæsenets materieldepot. I perioden fra 1947 til 1977 var den ene af brandvæsenets – den gang – to røgtendere placeret på Dæmningen. Den anden var placeret på Hovedbrandstationen.

Dæmningen dækker primært adresser i Valby, Vanløse og Hvidovre og med omkring 350 årlige udrykninger er Dæmningen den mindst travle af brandvæsenets 8 stationer. Bemandinger er da også reduceret til seks mand, mod tidligere – før 2012 – otte.

Dæmningens vognpark består af autosprøjte (M7), drejestige (S7), fleksibel enhed FE (17) og følgeskadekøretøj (K1). Der er for tiden ingen ambulance placeret på stationen.

Tak til Københavns Brandvæsen for lån af lokaler.

Foreningens generalforsamling i 2013 foregik hos Næstved Brand & Redning

Studietur d. 14.-18. august 2013 – Hamburg

Velkommen til Hamburg. Ziegler skumtender, Feuerwehr Hamburg Airport. Foto: Henning Svensson

For tredje gang drog foreningen på Studietur. I dagene fra d. 14. til d. 18. august havde medlemmerne lejlighed til at besøge Feuerwehr Hamburg, Brandskolen, Beredskabspolitiet, Toldvæsenet, THW og lufthanvsbrandvæsenet. Det var anden gang foreningen besøgte hansestaden – første gang var i 2005.

Kl. 13.15 afgik tre biler fra rastepladsen i Karlslunde – syd for København. Vi havde valgt at køre via Storebælt, da dette samlet set var den billigste løsning. Kl ca. 18.00 var vi fremme på hovedbrandstationen hvor vi blev modtaget af vores vært Claus Tiedemann fra Feuerwehr Hamburg. Claus gav en kort præsentation af byen, brandvæsenet og museumsforeningen. Herefter blev vi indkvarteret på hovedbrandstationen, i klublokalerne “Rote Hahn” – Den røde hane.

Et både specielt og interessant køretøj - trappevogn på MAN ved brandvæsenet i Hamburgs lufthavn. Foto: Henning Svensson

Lidt om Feuerwehr Hamburg

Brandvæsenet i Hamburg har eksisteret som et organiseret brandvæsen siden man i 1809 oprettede Freiwilllige Feuerwehr Hamburg – et frivillligt brandværn. I 1872 etableredes Berufsfeuerwehr Hamburg, altså et brandvæsen med fast bemandede stationer og aflønnet personale.

Den dag i dag består brandvæsenet fortsat af både fast bemandede- og frivillige brandstationer. Ligeledes har man et Jugendfeuerwehr, et ungdomsbrandkorps og d. 1. januar i år etableredes et Kinderfeuerwehr – altså et børnebrandkorps – for børn, der endnu er for unge til at deltage i Ungsomsbrandkorpset. Både Kinder- og Jugendfeuerwehr er spejderlignende fritidstilbud til byens børn og unge og de to korps har tilsammen omkring 1000 medlemmer.

Fra 20 fuldtidsbemandende- og ca. 80 frivillige stationer rykker Feuerwehr Hamburg ud til brand, redning og miljøuheld samt akut opstået sygsom og tilskadekomst. Hvert år køres der ca. 12.000 brandudrykninger, 22.000 miljø- og redningsopgaver og 250.000 ambulanceture.

Turens program

Torsdag d. 15. august:

 • Fælles morgenmad i Rote Hahn
 • Feuer- und Rettungswache 22 Berliner Tor (hovedbrandstationen)
 • Feuer- und Rettungswache 25 Billstedt (brandstation med en del specialkøretøjer)
 • Feuerwehrschule (brandskolen)
 • Fælles frokost i kantinen på brandskolen
 • Technikzentrum, Grossmannstrasse (brandvæsenets materielafdeling og værksted)
 • Zollamt, Zweibrückenstrasse (toldvæsenets køretøjer)
 • Feuerwache Elbtunnel-Süd
 • Technik- und Umweltwache 32 Wilhelmsburg (pionerstation)
 • Freiwillige Feuerwehr 3926 Eissendorf
 • Feuer- und Rettungswache 31 Harburg
Feuerwehr Hamburg, stor kommandovogn på Mercedes-Benz O 550 fotograferet i gården bag hovedbrandstationen F22 Berliner Tor. Foto: Henning Svensson
Der er gang i overtændingscontaineren på brandskolen i Hamburg. Foto: Henning Svensson
Eksempler på todlvæsenets køretøjet. Vognparken minder til forverksling om politiets køretøjer. Foto: Henning Svensson
Elbtunnel brandstation syd. Mercedes-Benz tunnelsprøjte og i baggrunden ses stationens lette redningsvogn på Volvo stationcar, holdende i remisen. Foto: Henning Svensson
Et imponerende køretøj. 53 m Bronto redningslift. Hjemmehørende på station F22, brandvæsenets teknik- og miljøstation. Foto: Henning Svensson

Fredag d. 16. august:

 • Fælles morgenmad i Rote Hahn
 • Feuer- und Rettungswache 23 Barmbek (en af de travleste stationer i Hamburg)
 • Bundeswehrkrankenhaus (forsvarets hospital med lægeambulancer og helikopter)
 • Polizeipräsidium / Bereitschaftspolizei (beredskabspolitiet med bl.a. de nye vandkanoner)
 • Fælles frokost i kantinen hos politiet
Stor akutlægerbil på Mercedes-Benz Atego i Bundeswehrs karakteristiske gule farve. Foto: Henning Svensson
Mobil vandkanon på Mercedes-Benz Actros hos beredskabspolitiet i Hamburg. Foto: Henning Svensson

Lørdag d. 17. august:

 • Fælles morgenmad i Rote Hahn
 • Technisches Hilfswerk, Ortsverband Hamburg-Nord (“statens pionertjeneste” THW)
 • Frokost i nærheden af Eppendorf
 • Freiwillige Feuerwehr 1951 Eppendorf
 • Freiwllige Feuerwehr 1955 Alsterdorf
 • Feuer- und Rettungswache 16 Alsterdorf
 • Hamburger Feuerwehr-Historiker, Museumskøretøjer
 • Freiwillige Feuerwehr 2918 Wandsbek-Marienthal
 • Fælles afslutningsmiddag på ”Factory Hasselbrook”
THW materielvogn med rednings- og bjergningsmateriel. Foto: Henning Svensson
På vej hjem var vi et smut forbi Frewillige Feuerwehr Oststeinbek i Slesvig Holstein. Her betjener man sig bl.a. af en Magirus Multistar på Scania chassis. Foto: Henning Svensson

Søndag formiddag gik turen igen mod Danmark – i den grad en oplevelse rigere.

Mange tak til Claus Tiedemann, til Feuerwehr Hamburg og de mange andre, som tog imod os.

Foreningens tur til Hamburg i 2005 er beskrevet i medlemsbladet Vi melder fra! Nr. 4 fra samme år

Load more

Denne side anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Du kan læse mere om cookies og om vores privatlivspolitik her:  Læs mere