Anden gang er lykkens gang

Sprøjten station Store Heddinge. MAN TGM 15,290 årgang 2013 med 3000 l vandtank og frontspil. Stationen betjener sig desuden af en vandtankvogn magen til station Hårlevs. Foto: Claus Mortensen

I strålende sol mødte 15 af foreningens medlemmer op på brandstationen i Store Heddinge søndag d. 26. maj. Der var tale om et genbesøg, da vi tilbage i oktober 2023 måtte gå forgæves ved vores besøg hos Brand og Redning Køge.

For første gang i foreningens mangeårige historie måtte vi på dagen aflyse en tur. Når vi siger på dagen skal det forstås helt bogstaveligt. Medlemmerne havde netop indfundet sig på brandstationen i Store Heddinge, blot for at konstatere, at remisen var tom. Det var også tilfældet på brandvæsenets øvrige stationer. Alle mand var kaldt til storbrand på Gjorslev Gods i Store Heddinge.

Intet er som bekendt så galt at det ikke er godt for noget, så vi fik en ny aftale i hus og denne gang var heldet med os.

Det blev til besøg på alle brandvæsenets stationer, Store Heddinge, Hårlev, Køge, Lellinge, Solrød, og en imponerende mængde køretøjer.

Brand og Redning Køge, der er en samordning af brandvæsenerne i Køge, Stevns og Solrød kommuner, har indført et nyt køretøjsdesign, som er monteret på alle køretøjer med undtagelse af et par reservekøretøjer. Det gør unægtelig noget ved det visuelle udtryk. På station Lellinge har man indsat en ny sprøjte og en ny tankvogn og på station Køge endnu en sprøjte magen til Lellinges.

Grundstammen på alle brandvæsdenets stationer er en sprøjte og en tankvogn, dertil kommer en række forskellige specialkøretøjer fordelt på flere stationer.

Bemandingen består af en døgnvagt (1+5) på station Lelinge og deltidsbemanding på alle øvrige stationer.

Som det fremgår af billederne viste dagen sig fra sin bedste side og der skal lyde en stor tak til Brand og Redning Køge for at invitere os på besøg.

Sprøjten station Hårlev. Volvo FM med 3000 l vandtank og frontspil. Foto: Claus Mortensen
Vandtankvogn station Hårlev. MAN TGM 18.290 med 8000 l zvandtank. Køretøjet er magen til det på station Store Heddinge. Foto: Claus Mortensen
Brandvæsenets kemiberedskab bor på station Køge, der er en deltidsbemandet station og den ene af to stationer i Køge kommune. Køretøjet er en Mercerdes-Benz Sprinter 316 CDI årgang 2010. Foto: Claus Mortensen
På station Køge udgøres tankvognen af dette kroghejskøretøj på Volvo FM 420 årgang 2020. På billedert er køretøjet læsset med brandvæsenets vandcontainer, der er en mobil branddam, som fremføres tom og fyldes på skadestedet. Man har ligeledes et tanklad, der fremføres fyldt. Foto: Claus Mortensen
Ny sprøjte på station Lellinge. Volvo FM 460 årgang 2023. Køretøjet er forsynet med en 2200 l vandtank og 200 l skumvæsketank. Et køretøj magen til er indsat på station Køge. Foto: Claus Mortensen
Ny vandtankvogn på station Lellinge. Volvo FM 460 med 12000 l vandtank og 200 l skumvæsketank. Bemærk B afgangen på fronten. Foto: Claus Mortensen
Brandvæsenets drejestige bor ligeledes på station Lellinge. Der er tale om en 32 m Mets på Volvo FM 410 fra 2013. Foto: Claus Mortensen
På station Lellinge finder man også brandvæsenets dykkervogn på Mercedes-Benz Sprinter årgang 2008. Foto: Claus Mortensen
Station Solrøds vandtankvogn på Volvo FE 360 med 8000 l vandtank. Køretøjet er årgang 2014. Stationen betjener sig desuden af en sprøjte, der i store træk er magen til Store Heddinges, dog årgang 2008. Foto: Claus Mortensen

Nyt koncept i HBR

Hovedbrandstationen er blivet den nye drejestigestation, som led i et pilotprojekt i Hovedstadens Beredskab. Foto: Steen Lange Jensen

Som et led i den løbende faglige opkvalificering af mandskabet har Hovedstadens Beredskab, som et pilotprojekt, indført et nyt koncept hvor betjening af drejestiger bliver et speciale i lighed med f.eks. CBRN, overfladeredning og dykning.

”Drejestigen er vores mest komplicerede værktøj og vi må hele tiden blive bedre til det vi arbejder med, så for os er det et helt naturligt tiltag” siger Henrik B. Rasmussen, der er projektansvarlig og daglig leder af Hovedstadens Beredskabs udviklingsafdeling.

Konkret betyder det at Hovedbrandstationen er blevet indrettet som en ren drejestigestation hvorfra tre drejestiger skal dække område øst. En lignende station overvejes i beredskabets vestlige del.

Pilotprojektet løber året ud, hvorefter det skal evalueres. I forbindelse med udarbejdelse af den nye risikobasserede dimensionering afgøres det, om konceptet skal gøres permanent.

Generalforsamling og besøg i Helsingør

Ny tanksprøjte på Volvo FM 430 med 4000 l vand til brandstationen i Espergærde. Køretøjet er leveret af GKV med opbygning af Ziegler. Foto: Henning Svensson

Som det er tradition, afholdt foreningen sin generalforsamling i marts, mere præcist søndag d. 3. marts. Denne gang var vi i Helsingør hos Helsingør Kommunes Beredskab, der havde stillet et lokale til rådighed for os. I alt 15 medlemmer deltog i generalforsamlingen, der blev afviklet i god ro og orden.

Mandskab på brandstationen i Helsingør var så venlige at køre biler frem, så medlemmerne kunne fotografere dem. Som det fremgår af billederne, har man indsat en del nye køretøjer og udskiftet bl.a. nogle ældre sprøjter og tankvogne. Bemærk i øvrigt, at flere af de nyere køretøjer er udsmykket med Helsingørs skyline.

Efter besøget i Helsingør gik turen videre til brandstationen i Espergærde, der netop har fået leveret en ny sprøjte på Volvo FL.

Helsingør Kommunes Beredskab betjener sig af fire stationer, Espergærde, Helsingør, Hornbæk og Tikøb, der alle er bemandet med deltidsbrandfolk. Derudover driver man Nordsjællands Brandskole, der er beliggende i Ålsgårde.

Tak til Helsingør Kommunes Beredskab for deres gæstfrihed.


Vi afholder flere gange i løbet af året forskellige aktiviteter bl.a. fotoudflugter, de såkaldt kør-selv-ture. Hvis du kunne tænke dig at deltage i vores aktiviteter, så bliv medlem af foreningen. Klik på linket på forsiden for at læse mere.

Indsatsledervogn P1 på VW Tiguan. Foto: Henning Svensson
M3, kronborgsprøjte på Mercedes-Benz Atego 1430 med Rosenbauer CL opbygning, leveret af RK Brand & Teknik. Foto: Henning Svensson
Ny tankvogn med 10.000 l vand på Scania P 370 chassis, med opbygning af Wiss og leveret af Hauberg Technique. Foto: Henning Svensson
Nyeste skud på stammen, fleksibel enhed på VW Crafter. Foto: Henning Svensson
30 m Magirus drejestige med kurv på Iveco 160E30. Foto: Henning Svensson
Deltagere i dagens tur foran Espergærdes nye tanksprøjte. Foto: Claus Mortensen

Nyt sanitetskøretøj til HBR

HBR sanitetskøretøj T 103 på Volvo FL-chassis. Køretøjet er til daglig garageret på Tomsgården. Foto: Tony Frimodt

Hovedstadens Beredskab har sat et nyt køretøj i drift. Det drejer sig om T 103, der bliver benævnt “sanitetskøretøj”.  Der er imidlertid ikke, som man kunne forledes til at tro, tale om et førstehjælpskøretøj. Opgaveporteføljen består derimod bl.a. af rengøring af personel og materiel. 

HBR har gennem flere år betjent sig af to omklædningstrailere til brug for omklædning og soignering af mandskab på skadesteder. Det nye sanitetskøretøj overtager denne opgave og trailerne tilgår reserven.  

Sanitetskøretøjet er opbygget af GKV Brandmateriel på et Volvo FL-chassis med en glasfiberkasse bygget af Farre Karosseri, der bl.a. indeholder materielrum, tekøkken, toilet med separat indgang, bad og omklædningsfaciliteter inddelt i urent og rent område.

Køretøjet er desuden forsynet med hydraulisk læsserampe og markise og der medbringes let forplejning i form af bl.a. diverse færdigretter, drikkevand, kaffe, te mv, ekstra trykluftflasker og indsatsmundering. 

T 103 er garageret på Tomsgården brandstation og kan betjenes af mandskab fra alle stationer, herunder Frivilligenheden. 

Sanitetskøretøjet indsat ved en lejlighedsbrand i Københavns nordvestkvarter. Foto: Tony Frimodt
Kort tid efter ankomst til skadestedet er sanitetskøretøjet klargjort til brug. Det indsatte mandskab kan derefter aflægge deres forurenede indsatsdragter og tilmed komme i bad hvis der er behov for det. Foto: Tony Frimodt

Se flere billeder på GKV’s hjemmeside

Modelbyggemøde

Sprøjte og Bronto redningslift på Mercedes-Benz Actros chassiser. Næstved Brand & Redning. Modelbyg: Jesper Lind Arpe. Foto: Tony Frimodt

Foreningens medlemmer var indbudt til at deltage i vores modelbyggemøde søndag d. 12. november på brandstationen i Hørsholm.

Arrangement var tænkt som en mulighed for at vise modelbiler frem, færdigbyggede såvel som modeller der stadig er under konstruktion. Flere medlemmer benyttede sig af muligheden og herunder kan du se billeder af nogle at de fremviste modelbiler.

Vi afholder jævnligt sociale arrangementer som dette, hvor medlemmerne over en kop kaffe kan få sig en snak om f.eks. modelbygning, brandvæsen og foreningen. Alle vores arrangementer annonceres løbende på vores medlemsforum.

Som en del af arrangementet viste Nordsjællands Brandvæsen sin store planspilsby Hørsdal frem. Planspilsbyen giver brandvæsenet, eventuelt i samarbejde med andre beredskaber, politi og ambulancetjeneste, mulighed for at øve indsatser, der på grund af størrelse og kompleksitet ikke er mulige at gennemføre i fuld skala. Herunder kan du se lidt stemningsbilleder fra Hørsdal, krydret med medlemmernes modelbiler.

Mercedes-Benz Sprinter lægebil. Berliner Feuerwehr, station Urban. Modelbyg: Jesper Lind Arpe. Foto: Tony Frimodt
Øverst Mercedes-Benz Sprinter dykkervogn. Helsingør Kommunes Beredskab. Nederst tv. Mercedes-Benz Vito (lang) indsatsleder Politi. Nederst th. VW indsatsledervogn. Helsingør Kommunes Beredskab. Modelbyg: Christian Aagaard. Foto: Tony Frimodt
Diverse køretøjer fra Hovedstadens Beredskab... Volvo sprøjte (røgtender), MAN dykkervogn, Mercedes-Benz kroghejskøretøj, MAN sprøjte, MAN redningskran, Mercedes-Benz redningskran. Modelbyg: Steffen Lund. Foto: Tony Frimodt
Hørsdal. Ild i lejlighed i fem etagers ejendom. Til lejligheden er forskellige køretøjer fra Hovedstadens Beredskab indsat. Foto: Tony Frimodt
Aftenstemning i Hørsdal. Ved hjælp af lys og lydeffekter, er det muligt at skabe forskellige stemninger og scenarier i Hørsdal. Foto: Tony Frimodt
Naturligvis er der også jernbane og en station i Hørsdal. Foto: Tony Frimodt
Eftermiddagstrafik gennem Hørsdal. Man kan fornemme overgangen fra industrikvarter til beboelsesområde. Foto: Tony Frimodt
Eftersøgning ved hjælp af dykkere i Hørsdal sø. Indsatsleder brand og indsatsleder politi samt politipatrulje og dykkervogn. Foto: Tony Frimodt

Load more

Denne side anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Du kan læse mere om cookies og om vores privatlivspolitik her:  Læs mere