Vi melder fra! Nr. 2, 2010

Vi melder fra! Nr. 2, 2010. Foto: Jesper Lind Arpe

Fra 2003 til 2013 udgav foreningen medlemsbladet Vi melder fra! Bladet bragte gennem årene en række artikler, der omhandlede foreningsaktiviteter, modelbygning, køretøjsnyheder og andre beredskabs- og materielmæssige temaer. I alt 29 blade – heraf fire deciderede temablade – blev det til gennem de ti år udgivelserne stod på.

Bladet blev til – indledningsvis – med ret primitive midler, hvilket også fremgår af billedkvaliteten i nogle af bladene. Der var tale om indscannede papirbilleder indsat i et Word dokument. Med tiden blev layoutet ændret og der kom digitale billeder til. Det hjalp unægteligt på det visuelle udtryk. Indholdet har der dog aldrig været noget galt med.

Vi har valgt løbende at genudgive alle 29 blade her på siden – mange timers spændende læsning – så hvis du ikke var medlem den gang, har du nu muligheden for at læse om hvad, der rørte sig i foreningen – men også i den danske beredskabsverden på det tidspunkt. Rigtig god læselyst.

I dette nummer kan du læse om:

 • Udrykning i Lego
 • Stigevogn i seniorstilling
 • Øvelse Niels Juel
 • COP 15, del 2
 • London 5 år efter
 • Turen går til Oslo
 • Forsidefoto: Jesper Lind Arpe

Jacob Stoppel er død

Jacob Stoppel er død. Foto: Stoppel Hobby

Det er med sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at Jacob Stoppel i går d. 13. februar 2021 sov ind efter længere tids sygdom.

Stoppels forretning på Frederiksberg var i over 50 år et slaraffenland for modelbyggere, der valfartede til fra ind- og udland. Her kunne man finde alt i plastic-byggesæt og tilbehør. Hvad enten man interesserede sig for fly, panser eller røde biler, var Stoppel leveringsdygtig i materialer og know-how.

Stoppel, der også var tovholder på diverse modeludstillinger gennem årene, vil blive husket og savnet som det samlingspunkt han og forretningen var – ikke mindst som vært for Dansk Selskab for Brandkøretøjers månedlige modelbyggemøder, der første gang så dagens lys i 2010.

Ære være Jacob Stoppels minde.

Vi melder fra! Nr. 1, 2010

Vi melder fra! Nr. 1, 2010. Foto: Tony Frimodt

Fra 2003 til 2013 udgav foreningen medlemsbladet Vi melder fra! Bladet bragte gennem årene en række artikler, der omhandlede foreningsaktiviteter, modelbygning, køretøjsnyheder og andre beredskabs- og materielmæssige temaer. I alt 29 blade – heraf fire deciderede temablade – blev det til gennem de ti år udgivelserne stod på.

Bladet blev til – indledningsvis – med ret primitive midler, hvilket også fremgår af billedkvaliteten i nogle af bladene. Der var tale om indscannede papirbilleder indsat i et Word dokument. Med tiden blev layoutet ændret og der kom digitale billeder til. Det hjalp unægteligt på det visuelle udtryk. Indholdet har der dog aldrig været noget galt med.

Vi har valgt løbende at genudgive alle 29 blade her på siden – mange timers spændende læsning – så hvis du ikke var medlem den gang, har du nu muligheden for at læse om hvad, der rørte sig i foreningen – men også i den danske beredskabsverden på det tidspunkt. Rigtig god læselyst.

I dette nummer kan du læse om:

 • Tur til Malmö Brandkår
 • Hold kontakten vedlige
 • Pilgrimsrejse til Lourdes
 • Ørnen er landet…
 • COP15
 • Ud at se med DSFB
 • At bekende kulør som brandnørd
 • Er du modelbygger – eller vil du gerne i gang?
 • Politibus i 1:87
 • Bagsiden
 • Forsidefoto: Tony Frimodt

Indendørssysler i en coronatid – modelbygning

Københavns Brandvæsens station Prøvestenen med sprøjte og færdselsvogn fra midt 1970'erne. Dioramaet er fremstillet af den legendariske modelbygger Preben Larsen. Modelbiler og foto af Steffen Lund.

Når livet byder os efterårets regn og rusk, vinterens sne og kulde eller en Corona pandemi for den sag skyld, er det godt at have nogle indendørssysler at kaste sig over. Steffen Lund er mangeårigt medlem af Dansk Selskab for Brandkøretøjer og en rutineret modelbygger.

Mit navn er Steffen Lund, jeg er 55 år. Jeg er faglært maskinarbejder og bor på Nørrebro – her har jeg boet hele mit liv. En af mine store passioner er modelbygning. Jeg har bygget modelbiler i over 30 år.

Det, der fik mig startet, var nok min Märklin modeljernbane. Min far byggede banen til mig da jeg var en lille dreng. Jeg fik en del Wiking modelbiler til. Især brandbilerne vakte min interesse, men der stod Feuerwehr på dem – den gang i 1970’erne kunne man kun købe tyske brandbiler – så jeg begyndt at eksperimentere med lidt Humbrol maling og nogle blå blink, som man kunne købe den gang.

Omkring 1979 var der en modeludstilling i Magasin på Kongens Nytorv (jo, den er god nok!). Jeg ved ikke hvem, der stod for udstillingen eller hvem, der havde bygget modellerne, men det var en stor inspiration for mig.

På et tidspunkt var det ikke længere nok at male på de biler jeg havde. Jeg ville gerne have modelbiler, der lignede dem jeg så på gaden i København. Så jeg begyndte at eksperimentere med modelbygning mere eller mindre fra bunden.

Jeg bygger hovedsageligt i skala 1:87. Det har jeg altid gjort, for den passer til modeljernbanens skala HO. Jeg har også bygget enkelte modeller i skala 1:43 / 1:50, men de fylder for meget og så passer de jo ikke til modeljernbanen.

Mit gennemgående tema – dvs. omkring 95% af det jeg bygger – er udrykningskøretøjer. Det er hovedsageligt køretøjer fra Københavns Brandvæsen (jeg har jo boet i Fælledvejs kørekreds hele mit liv), men også køretøjer fra Falck og politiet. Jeg prøver at bygge noget af det, som andre modelbyggere ikke bygger.

Køretøjer på St. Fælledvej, min lokale brandstation. Også her er der snydt lidt med modelbiler stillet foran et papirbillede. Modelbiler, kulisse og foto af Steffen Lund

Nye modelbyggere vil måske være tilbageholdende med at bygge i 1:87, fordi det er småt, men det er faktisk ikke et problem. Det er en vanesag. Det kan naturligvis begynde at knibe med synet, efterhånden som alderen skrider frem, men det går an med briller og godt med lys.

En fordel ved modelbygning i skala 1:87 er, at det er lettere at ”skjule” ens eventuelle småfejl, da de ikke ses så let på de små modeller. Omvendt kan en udfordring være, at det af og til kniber med at skaffe stumper, simpelthen fordi de ”gode” byggesæt udgår. Men så må man selv fremstille de stumper man skal bruge. Det gør jeg i stor stil.

Når man begynder på modelbygning, kan det være en god ide at starte i det små. Lad være med at kaste dig ud i et meget kompliceret byggeprojekt til at begynde med. Vælg i stedet et mere simpelt køretøj, en indsatslederbil eller en Falck p-vogn eller noget i den stil.

På det seneste er jeg begyndt at eksperimentere med at bygge dioramaer. (Et diorama er en detaljeret, tredimensionel fremstilling af en scene, der giver beskueren indtrykket af at være en del af scenariet).

Inspireret af diverse modelbilshjemmesider har jeg forsøgt mig med opstilling og fotografering af modelbiler i skala 1:87 i forskellige situationer. For at gøre det livagtigt er bilerne anbragt foran en bygning eller med billeder og andre remedier som baggrund. Målet med projektet, der stadig er på forsøgsstadiet, er at få det til at se ud som om man selv stod og tog billederne. Alle billederne er lavet med kameraet i min mobiltelefon. Jeg synes det fungerer rigtig godt.

Måske er du også interesseret i at læse: Modelbygger – hvordan kommer man i gang

Avanceret brosprøjte til Storebæltsberedskabet

Et imponerende køretøj. Avanceret brosprøjte til Storebæltsberedskabet. Foto: RK Brand & Teknik A/S

Storebæltsberedskabet er et beredskabssamarbejde, der har til opgave at afhjælpe brand og ulykker på Storebæltsforbindelsen, som består af en øst- og en vestbro samt en jernbanetunnel. Forbindelsen blev etableret i perioden 1988-1998. Jernbanen åbnede d. 1. juni 1997 mens motorvejen åbnede året efter d. 14. juni 1998.

En del af sidens indhold er begrænset, så kun medlemmer kan se det. Bliv medlem og få adgang til alt indhold på siden.

Til indsatser på Østbroen har man netop anskaffet en ny avanceret specialsprøjte, af beredskabet kaldet en ”brosprøjte”. Køretøjet er placeret på brandstationen i Korsør og det er Slagelse Brand & Redning, der står for driften. Begrebet ”brosprøjte” er ikke nyt, idet man fra Storebæltsforbindelsen blev taget i brug har haft en sprøjte i beredskab specielt beregnet til hændelser på Storebælt. Men det er første gang, der investeres i et nybygget køretøj skræddersyet til formålet. Tidligere har ”brosprøjten” været en aflagt, traditionel a-sprøjte, bl.a. var den første brosprøjte en af Københavns Brandvæsens tidligere modulsprøjter.

Den nye, skræddersyede brosprøjte er en fireakslet Scania P500 med Rosenbauer-opbygning. Køretøjets 1. – 2. og 4. aksel er medstyrende, hvilket giver køretøjet bedre manøvreegenskaber. RK Brand & Teknik A/S har leveret og klargjort køretøjet, der er forsynet med en 6.000 l vandtank, 800 l skumvæsketank og en Rosenbauer NH35-pumpe fremstillet i rustfrit stål.

Brosprøjten er forsynet med en 14 m lang fjernbetjent, drejelig HRET slukningsarm (High Reach Extendable Turret) med påmonteret Rosenbauer RM65-vandkanon og termisk kamera. Systemet kendes bl.a. fra Aarhus Brandvæsens tidligere specialtendere (havneberedskabet) og er principielt magen til de systemer, som anvendes på nogle lufthavnsbrandvæseners skumtendere, bl.a. i Københavns Lufthavn. Bommen sætter brandmandskabet i stand til at slukke brand, i f.eks. en lastbil, i god afstand og dermed med højere sikkerhed for mandskabet.

Der er i køretøjets bagende monteret en 5 t Bergemeister-grill, som det kendes fra autohjælpskøretøjer, til bugsering af person- og varevogne. Det gør, at beredskabet kan fjerne havarerede køretøjer, så skadestedet hurtigt kan afvikles og trafikken genoptages.

Derudover er brosprøjten forsynet med Digimatic skumsystem, CAFS 800, hækmonteret Rotzler 5 t hydraulisk spil, frontdyser til brug for spuling af vejbane, to HT-slanger á 90 m på vinde, Rosenbauer Flexilight lysmast med LED lys og RK elektrisk udtræk for arbejdsplatform (placeret på taget). Køretøjet er dekoreret med 3M Diamond Grade folie.

Brosprøjten er blevet til i et samarbejde mellem Sund & Bælt og Slagelse Brand & Redning på baggrund af et ønske om at øge sikkerheden på broen samt at styrke beredskabet, bl.a. i forbindelse med brand i lastbiler – som man har oplevet en række af de seneste år. Der er i den forbindelse ligeledes foretaget brandsikring af Østbroens hovedkabler.

Slagelse Brand & Rednings udrykningssammensætning til Østbroen består aktuelt af: Vagthavende indsatsleder i eget køretøj, brosprøjte (M7), støttekøretøj med skiltetrailer (P5) og miljø-/støttekøretøj (R2). Desuden afsendes politi, akutlæge og ambulance (når det er relevant i forhold til meldingen) samt Sund & Bælts vejpatrulje.

Formelt er Storebæltsberedskabet et samarbejde mellem flere forskellige myndigheder og instanser nemlig: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Fyns Politi, Redningsberedskabet i Slagelse og Beredskab Fyn, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsberedskaberne i Region Sjælland og Region Syddanmark, Banedanmark, DSB og Sund & Bælt (som driver Storebæltsforbindelsen).

Indsatstaktisk er Storebæltsberedskabet opdelt i et broberedskab og et tunnelberedskab. Til rådighed har beredskabet en række specialkøretøjer og materiel, der er placeret på brandstationerne i Korsør og Nyborg. Som noget ganske særligt kan Storebæltsberedskabets mandskab anvende Dräger BG4 kredsløbsapparater under indsats i tunnelrøret. Kredsløbsapparater er åndedrætsbeskyttelse (systemet recirkulerer brugerens udåndingsluft og tilsætter ilt), der giver røgdykkerne mulighed for at være indsat i væsentligt længere tid ad gangen (op til fire timer) end røgdykkere med traditionelle trykluftapparater (30-40 min). Kun to beredskaber i Danmark anvender Dräger BG4 kredsløbsapparater, Storebæltsberedskabet og Hovedstadens Beredskab (der ligeledes indgår i tunnelberedskabet).

Beredskabsinfo bragte i november 2020 en artikel om den nye brosprøjte. Her kan du se billeder af slukningsarmen i brug

På Sund & Bælts hjemmeside kan du læse mere om Storebæltsbroen

 • Beredskab: Slagelse Brand & Redning (Storebæltsberedskabet)
 • Station: Kørsør
 • Køretøjstype: Specialsprøjte (Brosprøjte)
 • Fabrikat: Scania P500
 • Opbygning: Rosenbauer, RK Brand & Teknik A/S
 • Årgang: 2020
 • Foto: RK Brand & Teknik A/S

Denne side anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Du kan læse mere om cookies og om vores privatlivspolitik her:  Læs mere