Månedens køretøj marts 2019 – Taipei

Denne måneds køretøj er en pumpevogn fra Taipei, som er hovedstaden i Taiwan. Køretøjstypen er standard på næsten alle brandstationer i Taipei og svarer til det man i Danmark kalder en HSE (Hurtig Sluknings Enhed).

Taipei City fire Department, der blev en selvstændig enhed d. 10. juli 1995, var indtil det tidspunkt en del af Fire and Police District. Taipei bliver dækket af 45 stationer og man har en bemanding på 2010 medarbejdere.

Taipei City Fire Department er underlagt The National Fire Agency of the Ministry of the Interior of the Republic of Taiwan. Man løser brand, katastrofe, ambulance og redningsopgaver.

Vognparken består af en lang række forskellige typer køretøjer, både nye og gamle.

Nogle køretøjer ligner noget vi kender herhjemme og i Europa generelt, andre igen er ret anderledes. Opbygninger og chassiser er for en stor dels vedkommende lokale (læs asiatiske).

Desværre taler man ikke så meget engelsk på stationerne (læs intet), så det kneb gevaldigt med at få oplysninger om de forskellige køretøjer mv. Den del er derfor lidt mangelfuld.

Klik her og læs om et andet asiatisk køretøj, en minisprøjte fra Tokyo.

  • Beredskab: Taipei Fire Brigade.
  • Station: Central railway station
  • Køretøjstype: Pumpevogn
  • Fabrikat: Toyota
  • Opbygning: Ukendt
  • Årgang: Ukendt

Månedens køretøj er en kort præsentation af et vilkårligt brand- og redningskøretøj fra et ligeledes vilkårligt beredskab – dog sædvanligvis fra Danmark, Skandinavien eller det øvrige Europa.

Der er ikke nødvendigvis tale om nye køretøjer. Gamle køretøjer, herunder veterankøretøjer, kan også forekomme.

Du har osgå mulighed for at give dit bud på månedens køretøj.

Send os et eller flere af dine egne digitale billeder i en god opløsning samt gerne lidt oplysninger om køretøjet. Det kan være hvilke beredskab det tilhører, årgang, hvem, der har stået for opbygning og måske lidt historisk baggrund.