Generalforsamling d. 31. marts 2010 – Hedehusene

Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Mercedes-Benz Sprinter mandskabsvogn. Foto: Henning Svensson

Søndag d. 31. marts 2010 afholdt Dansk Selskab for Brandkøretøjer generalforsamling. Det foregik denne gang hos Beredskabsstyrelsen i Hedehusene. Foreningen havde fået lov at låne et undervisningslokale, så generalforsamlingen kunne afvikles på stedet.

Beredskabscenteret i Hedehusene hed tidligere “Beredskab Storkøbenhavn” og var ejet af Københavns Amt og kommunerne i Storkøbenhavn.

I 2005 blev centeret overtaget af Beredskabsstyrelsen da amtet og kommunerne, efter at Beredskabslovens §11, der omhandlede den pligtmæssig samordning af opgaver indenfor redningsberedskabet i det storkøbenhavnske område, var blevet ophævet med det nye beredskabsforlig.

Centeret i Hedehusene fungerer i dag som uddannelsescenter, med både interne og eksterne kursister, og som base for en del af Beredskabsstyrelsens frivillige personel.

Generalforsamlingen blev, i vanlig stil, afviklet i god ro og orden. Som ved generalforsamlingen året før, havde foreningen efterfølgende arrangeret fællesspisning. Som afslutning var der truffet aftale om fotografering af køretøjer.

Beredskabscenteret i Hedehusene har en del køretøjer, der dels anvendes til uddannelse, men som også indgår i det frivillige udrykningsberedskab. Blandt andet har man ikke mindre end tre autosprøjter – to ex. Holland og en ex. Roskilde Brandvæsen, containerkøretøjer, mandskabs- og varebiler samt en række påhængsvogne af forskellig slags.

Tak til Beredskabsstyrelsen for lån af lokale samt for hjælp med at køre biler frem til fotografering.

Beredskabsinfo omtalte i 2004 statens mulige overtagelse af beredskabscenteret i Hedehusene

Hvis du interesserer dig for Beredskabsstyrelsens vognpark før og nu, skulle du kigge forbi: Beredskabsstyrelsens køretøjer

Vi anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Vi anvender tredjepartscookies til at spore, hvordan du bruger vores hjemmeside. Det hjælper os med bedre at forstå, hvordan folk bruger vores hjemmeside, og hvordan de tilgår den.  Læs mere