Generalforsamling d. 17. marts 2013 – Næstved

Stor redningsvogn med materiel til blandt andet tung frigørelse, højderedning. Foto: Henning Svensson

På Saint Patricks Day, søndag d. 17. marts 2013, afholdt Dansk Selskab for Brandkøretøjer ordinær generalforsamling. Det foregik denne gang på Sydsjælland, hos Næstved Brand & Redning.

Man havde venligt stillet stationens kantine til rådighed, så vi kunne afholde generalforsamling og efterfølgende fællesspisning på stedet. Foreningen havde til lejligheden entreret med brandvæsenets frivillige, der forestod tilberedning af en varm frokost. Som afslutning på dagen, var der arrangeret fotografering af stationens køretøjer.

Brandvæsenet blev etableret, som et organiseret og betalt brandkorps, d. 1. januar 1890. Den nuværende brandstation på Manøvej 25, blev indviet d. 8. oktober 1983. Bygningerne var indtil 1980 lagerhal tilhørende en jernhandel.

I forbindels med kommunalreformen i 2007 blev kommunerne: Fuglebjerg, Fladså, Holmegaard, Næstved og Suså sammenlagt under navnet Næstved Kommune. I samme forbindelse fik brandvæsenet sit nuværende navn.

I Fuglebjerg Kommune, der siden 1935 havde haft Falck brandvæsen, beholdt man brandstationen, nu som kommunal brandstation, men med stort set samme mandskab og et fuldt slukningstog bestående af sprøjte, tankvogn og slangetender.

I Suså Kommune, som også havde eget brandvæsen, og som tidligere havde samarbejdet med både Næstved og Ringsted Brandvæsener om stor slukningshjælp, fortsatte stationen som hjælpebrandstation med en sprøjte, nu under navnet station Herlufmagle.

Kommunerne Fladså og Holmegaard havde ikke tidligere haft eget brandvæsen. Man havde i stedet entreret med Næstved Brandvæsen. Dog stillede kommunerne med egne indsatsledere.

Brandstationen i Næstved er hovedbrandstation og hjemsted for vagtcentral (eksisterende), værksted, administration, og specialer som redningsbåd, tung frigørelse, højderedning og kemi.

Tak til Næstved Brand & Redning for lån af lokaler og køretøjer.

Vi anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Vi anvender tredjepartscookies til at spore, hvordan du bruger vores hjemmeside. Det hjælper os med bedre at forstå, hvordan folk bruger vores hjemmeside, og hvordan de tilgår den.  Læs mere