Tag: Civilforsvar

Beredskabskorpsets køretøjer del 6

Danmarks fremtidig redningsberedskab

Som følge af det politiske forlig af december 1995 om Danmarks fremtidig redningsberedskab gennemførte Indenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen i løbet af 1996-1997 en omfattende analyse af beredskabet. Et af resultaterne af analysen var, at man anbefalede, at det fremtidige samspil og samarbejde mellem de 2 beredskabsniveauer – det kommunale og det statslige – blev styrket ved …

Læs mere

Beredskabskorpsets køretøjer del 5

Beredskabskorpsets vognpark

Beredskabskorpsets vognpark belastes ikke af høje udryknings- tal. Alligevel er vognparken udsat for meget høj belastning. De fleste køretøjer er i dagligt brug til uddannelsesformål. Internationale opgaver, de værnepligtiges daglige brug (og misbrug pga. fejlbetjening) samt skarpe indsatser slider hårdt på køretøjerne, ligesom det mod slutningen af 1990’erne i mange tilfælde kneb med at få …

Læs mere

Beredskabskorpsets køretøjer del 4

Massive forandringer

Denne fjerde del af fremstillingen om Civilforsvarets køretøjer starter i perioden ultimo 1970’erne/primo 1980’erne. På dette tidspunkt begyndte vognparken for alvor at undergå massive forandringer. Perioden fra ca. 1980 til 1995 er kendetegnet ved, at overgangen fra et krigsmæssigt til mere og mere fredstidsorienteret beredskab for alvor slår igennem. Det meste af vognparken udskiftes i …

Læs mere

Beredskabskorpsets køretøjer del 3

Mercedes 911

Året 1955 blev et skelsættende år i CF-korpsets historie, i hvert fald materielmæssigt. Fra 1955 blev Mercedes Benz korpsets stamleverandør af automobilsprøjtechassiser. I det seneste halve århundrede har ingen anden bilproducent i den grad tegnet sig som CF-leverandør. Når beredskabsfolk på over 25 år tænker CF, så tænker de også Mercedes 911 – den klassiske …

Læs mere

Beredskabskorpsets køretøjer del 2

Civilforsvarskorpset

Som beskrevet i artiklens første del blev Civilforsvarsstyrelsen og Civilforsvarskorpset oprettet i 1949. CF-korpset havde fra begyndelsen følgende operative afdelinger, CF-sektioner: Sæby (Nordjylland), Hobro (Østjylland), Herning (Midtjylland), Haderslev (Sydjylland), Sandholt (Fyn), Roskilde (Sjælland), Næstved (Sydsjælland) og Allinge (Bornholm). Det blev ligeledes nævnt i første del, at man i 1950 bestilte 242 nye lastvognschassiser til opbygning …

Læs mere

Beredskabskorpsets køretøjer del 1

Køretøjer og materiel

Foranlediget af selskabets særdeles vellykkede besøg hos Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved i september 2003, vil vi gerne under denne titel bringe en artikelserie om køretøjer og materiel i Beredskabskorpset. Under besøget i Næstved var der rig lejlighed til at fotograferer korpsets udstyr, men det nærmest overvældende udbud gjorde, at hvert enkelt enhed måske ikke fik …

Læs mere