Beredskabskorpsets køretøjer del 8

Påhængsmateriellet

påhængsvogne


Helt fra CBU-tiden og til i dag har en ikke uvæsentlig del af pumpemateriellet været fremført på efterløbere, anhængere, trailere, påhængsvogne - ja, kært barn har mange navne.

I pakningen for CBU-korpsets såkaldte udrykningsvogne (beskrevet i artikelseriens del 1) indgik en påhængssprøjte - altså en selvstændig brandpumpe med drivmotor monteret på et mindre 1-akslet chassis til påprodsning efter udrykningsvognen.

Efter krigen, i CF-tiden, udvikledes der som tidligere beskrevet nye køretøjstyper og der udarbejdes nye indsatstaktiske retningslinjer. Til brandgruppevognen, som var en let lastvogns- baseret brandenhed, hørte en 1000 l/m-påhængsbæresprøjte på kørestel. At pumpen var en bæresprøjte betød, at mandskabet kunne afmontere den fra kørestellet og selv bære den til opstillingsstedet. Dette var mere fleksibelt, idet fremføring af kørestellet naturligvis krævede et vist minimum af brugbar kørevej.

Slangetenderen, som indgik i branddelingerne (formentlig indtil indførelsen af slangegruppevognen?), medførte en 1500 l/m- påhængsbæresprøjte.

CF-korpset havde påhængssprøjter af mindst fem forskellige fabrikater, nemlig Aster, Golf, Godiva, Dennis og TAS (Smedegaard).

Slangegruppen, som brugtes/bruges til vandtransport over større afstande, rådede over en pumpekapacitet på 2000 l/m - enten i form af en 2000 l/m-påhængssprøjte eller to stk. 1000 l/m- påhængsbæresprøjter på et dobbelt kørestel.

Klik her for at læse hele artiklen (pdf). Åbner i nyt vindue.