Beredskabskorpsets køretøjer del 4

Civilforsvarskorpset, 1973-1993, Beredskabskorpset, 1993-1995, Moderne orange MB’er

Massive forandringer


Denne fjerde del af fremstillingen om Civilforsvarets køretøjer starter i perioden ultimo 1970’erne/primo 1980’erne. På dette tidspunkt begyndte vognparken for alvor at undergå massive forandringer.

Perioden fra ca. 1980 til 1995 er kendetegnet ved, at overgangen fra et krigsmæssigt til mere og mere fredstidsorienteret beredskab for alvor slår igennem. Det meste af vognparken udskiftes i denne periode, selvfølgelig pga. naturlig udskiftning men i særdeleshed også for et helt nyt og i Danmark hidtil ukendt udrykningskoncept implementeres som led i omstruktureringen til fredstidsberedskab.

Men vognparken ændrede sig ikke bare pga. de nye køretøjstyper. Også lakeringen af både nye og gamle vogne ændredes radikalt. Det var fra indenrigsministeriel side blevet besluttet, at Civilforsvarskorpset fremover skulle præsentere sig i den internationalt anerkendt orange civilforsvarsfarve. Samtidig indførtes det officielle CF-symbol - en ligesidet blå trekant på orange baggrund.

Fra ca. 1980 blev alle nye køretøjer leveret i orange - RAL 2000, eller (for personvogne, minibusser og kassevogne) den standardfarve, som kom nærmest. Endvidere blev eksisterende køretøjer omlakeret i forbindelse med større renoveringer. Endelig blev en del af de mange grå køretøjer midlertidig forsynet med blå trekanter i orange cirkler på dørene.

Klik her for at læse hele artiklen (pdf). Åbner i nyt vindue.