Beredskabskorpsets køretøjer del 7

Projekt NU, 2005-

Den orange vognpark


Denne del af artikelserien handler om fremtiden i den orange vognpark.

Som følge af det politiske forlig om beredskabet for perioden 2003-2006 blev et nyt stort analyseprojekt sat i gang i Beredskabsstyrelsen. De i alt 38 millioner kr., der blev afsat til beredskabsområdet, skulle bl.a. fordeles ud for resultaterne af dels en national sårbarhedsudredning, dels en analyse af Beredskabskorpsets rolle i beredskabet samt hvilke ressourcer korpset skal kunne stille til rådighed.

Den 20. juni 2003 etableredes i Beredskabsstyrelsen det såkaldte “Projekt NU” (Ny Udrykningsvagt). Projektet skulle i første omgang definere Beredskabskorpsets fredsmæssige assistanceydelser i det fremtidige beredskab ud fra de overordnede politiske beslutninger herom. Endnu en gang er det blevet pointeret, at fagområderne miljø og rednings skal fremmes, således at ressourcerne - og dermed det til rådighed værende materiel - i højere grad afspejler, at korpsets ydelsesområde er Niveau 3 og til dels 2, dvs. større indsatser som kræver man-power og/eller specialmateriel. Der burde således ikke være behov for at indkøbe store mængder standardkøretøjer, som man ser dem ude i kommunerne - bortset fra materiel til uddannelsesbrug selvfølgelig.

Der blev i 2003 nedsat 3 arbejdsgrupper - én for hvert fagområde (brand, redning, miljø) - som skulle arbejde med udvikling af kravspecifikationer for det nye materiel, der skal sikre, at Beredskabskorpset er rustet til at løse fremtidens opgaver.

Klik her for at læse hele artiklen (pdf). Åbner i nyt vindue.