Category: Medlemsblad

Fra 2003 til 2013 udgav foreningen medlemsbladet Vi melder fra! Bladet bragte gennem årene en række artikler, der omhandlede foreningsaktiviteter, modelbygning, køretøjsnyheder og andre beredskabs- og materielmæssige temaer. Det blev til i alt 29 blade, heraf fire deciderede temablade, gennem de ti år udgivelserne stod på.

Bladet blev indledningsvis til med ret primitive midler, hvilket også fremgår af billedkvaliteten i nogle af bladene. Der var tale om affotograferede papirbilleder, indsat i et Word dokument. Med tiden blev layoutet ændret og der kom digitale billeder til. Det hjalp unægtelig på det visuelle udtryk. Indholdet har der dog aldrig været noget galt med.

Vi har valgt at genudgive alle 29 blade her på siden, mange timers spændende læsning, så hvis du ikke var medlem den gang, har du nu muligheden for at læse om hvad, der rørte sig i foreningen, men også i den danske beredskabsverden på det tidspunkt.

Vi melder fra Nr. 4, 2005

Torsdag morgen den 18. august tog 10 medlemmer hul på foreningens til dato længste “studietur”, til Hamburg Brandvæsen. Det var en studietur, som man uden problemer kan kalde en succes, hvilket ikke mindst skyldtes Jesper Lind Arpe og Claus Tiedemann’s store forarbejde i månederne op til afgangen. Bl.a. blev turens deltagere nogle dage før “kick …

Læs mere

Vi melder fra! Nr. 3, 2005

Den 19/9-44 skete der igen en hændelse, som berørte os ved brandvæsenet en hel del. Det var, da tyskerne mistede tålmodigheden overfor politiet, og samtidigt hele landet over tilfangetog det meste af det tjenestegørende personale samt alle de, der pligtskyldigt mødte op på tjenestestederne ved den luftalarm, tyskerne foranstaltede kl. 11 om for- middagen for …

Læs mere

Vi melder fra! Nr. 2, 2005

Bimsebil i brandberedskab Af Søren Rislund I forlængelse af NATO’s indgriben i borgerkrigen i den autonome serbiske provins Kosovo i 1999, blev der oprettet en international militær styrke, KFOR. Formålet var at dæmme op for fortsatte stridigheder, afvæbne borgerkrigens parter, beskytte hjemvendende flygtninge o.m.a. med henblik på at bringe selvstyret tilbage og tilstandene Kosovo i …

Læs mere

Vi melder fra! Nr. 1, 2005

Københavns Brandvæsen har udarbejdet en ny analyse af førsteudrykningens bemanding. Analysen er udarbejdet som følge af de nye regler om risikobaseret dimensionering, som også har ført til, at dimensioneringen af det københavnske beredskab skal undersøges og analyseres, men analysens eksempler og konklusioner er dækkende for andre sammenlignelige scenarier, uanset hvilken kommune de måtte opstå i. …

Læs mere

Vi melder fra! Nr. 4, 2004

Den 12. september var vi på kør-selv-tur til Odsherred. Målet for turen var de to kommunale brandvæsener på halvøen med Lammefjorden – Nykøbing-Rørvig og Trundholm. Desuden skulle vi besøge Dragsholm Brandværnsforeningen, som er en forening til bevarelse af gamle brandkøretøjer. Vi startede i Nykøbing Sjælland, hvor vi blev budt velkommen af en af kommunens indsatsledere …

Læs mere

Load more

Denne side anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Du kan læse mere om cookies og om vores privatlivspolitik her:  Læs mere