Beredskabskorpsets køretøjer del 5

Beredskabskorpset, 1996-2004, nye tider, nye navne og brugte biler

Beredskabskorpsets vognpark


Beredskabskorpsets vognpark belastes ikke af høje udryknings- tal. Alligevel er vognparken udsat for meget høj belastning. De fleste køretøjer er i dagligt brug til uddannelsesformål.

Internationale opgaver, de værnepligtiges daglige brug (og misbrug pga. fejlbetjening) samt skarpe indsatser slider hårdt på køretøjerne, ligesom det mod slutningen af 1990’erne i mange tilfælde kneb med at få undervisningsplanerne til at holde pga. mangel på materielressourcer.

20-25 års intens brug af den første generation egentlige fredstidskøretøjer (MB 1113-sprøjter og pionervogne) havde efterhånden slidt de ellers nærmest utrættelige “rund-snuder” op. Samtidig var udviklingen på såvel køretøjs- som udstyrs- området gået stærkt op gennem 1980’erne og 1990’erne.

Beredskabsstyrelsen iværksatte en større investeringsplan for udskiftning af de primære udrykningskøretøjer, således at de eksisterende vogne i udrykningsvagten kunne frigøres til uddannelsesbrug.

Samtidig havde man erfaret, at brandvæsenerne sjældent rekvirerede Beredskabskorpsets standardiserede udryknings- sammensætninger - “standardudrykningerne”. Ofte ønskedes f.eks. tankvognsassistance, belysningsassistance eller trykluftpåfyldningsassistance. Andre gange rekvireredes f.eks. udrykningen “standard brand” (sprøjte, pioner, slangegruppe) suppleret med vandtankvogn.

Det var således tydeligt, at der i højere grad var behov for, at udrykningssammensætningen skulle ske individuelt ud fra meldingens ordlyd. Det betød at standardudrykningerne “brand” og “miljø” (sprøjte, pioner, miljøcontainer) blev nedlagt. Ønsket om en mere fleksibel udrykningssammensætning afstedkom tillige behov for mere fleksible enheder - altså endnu mere materiel over på containerbasserede enheder.

Klik her for at læse hele artiklen (pdf). Åbner i nyt vindue.