Tag: ASP 3200

Beredskabskorpsets køretøjer del 5

Beredskabskorpsets vognpark

Beredskabskorpset, 1996-2004, nye tider, nye navne og brugte biler. Beredskabskorpsets vognpark belastes ikke af høje udryknings- tal. Alligevel er vognparken udsat for meget høj belastning. De fleste køretøjer er i dagligt brug til uddannelsesformål. Inter- nationale opgaver, de værnepligtiges daglige brug (og misbrug pga. fejlbetjening) samt skarpe indsatser slider hårdt på køretøjerne, ligesom det mod …

Continue reading