Modelbyg

Preiser byggesæt – i skala 1:87

Interessen for brand- og redningskøretøjer hænger for mange uløseligt sammen med modelbygning.

For nogle handler det om at bygge modelbiler helt fra bunden, mens andre foretrækker dem lige ud af æsken. En stor del af foreningens medlemmer er engageret i modelbygning.

Denne lille artikel om Preiser byggesæt - Danske brandkøretøjer i skala 1:87, blev første gang bragt i foreningens medlemsblad "Vi melder fra!" i starten af 2009. Artiklen er en af en række artikler, der omhandler modelbygning og som er blevet bragt i medlemsbladet gennem årene.

På vores medlems-forum har Du mulighed for at downloade de gamle medlemsblade som pdf.

Billederne af Preiser modelbiler er venligt stillet til rådighed af firmaet Preiser. Alle øvrige billeder er forfatterens.

Skriv et svar