Foreningens baggrund og målsætning.

Vores målsætning er at samle folk med interesse for udrykningskøretøjer i almindelighed, brand- og redningskøretøjer i særdeleshed.

Dansk Selskab For Brandkøretøjer blev stiftet i august 2000.

Foreningens medlemmer er dels aktive og pensionerede brandfolk, dels personer der på anden måde er professionelt involverede i branchen og dels personer uden tilknytning til beredskabet.

Fokusområderne spænder blandt andet fra fotografering over litteratur- og emblemsamling til modelbygning og meget andet.

Fælles for medlemmerne er interessen for brand- og redningsberedskaberne og specielt de mange forskelligartede køretøjer.

Formålet med Dansk Selskab For Brandkøretøjer er, at skabe en platform hvor ligesindede kan mødes og dyrke deres interesse.

Foreningens bestyrelse.

Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne på den ordinære generalforsamling. Den afholdes hvert år i marts måned.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og en sekretær, der vælges for to år ad gangen samt en suppleanten, der vælges for et år.

Det er bestyrelsen, der står for det praktiske arbejde med at sammensætte årets program og for kontakt til de respektive besøgsmål. Det er også bestyrelsen, der vedligeholder hjemmesiden og sociale medier samt udgiver nyhedsbrevet. Bestyrelsen arbejder ulønnet.

 

  • Formand: Jesper Lind Arpe
  • Kasserer: Henning Svensson
  • Sekretær: Christian Aagaard Nielsen
  • Suppleant: Tony Frimodt Rasmussen