Månedens køretøj november 2017

Ny generation sprøjter til Berliner Feuerwehr.

I efteråret 2016 modtog Berliner Feuerwehr de tre første (prototyper) af en ny generation autosprøjter på MAN/Rosenbauer. De tre vogne blev placeret på hhv. BF Bucow, BF Charlottenburg-Nord (senere flyttet til BF Spandau-Nord) og BF Pankow og er efter endt uddannelse af mandskabet sat i drift i løbet af 2017.

Henover sommeren 2017 modtog man endnu en sprøjte - den viste, som blev placeret på BF Marzahn og sat i drift i oktober. Vognen er her fotograferet i forbindelse med uddannelse af stationens mandskab i slutningen af september, kun få dage før den blev sat i drift.

De nye sprøjter er bygget på MAN TGM 15.290/Rosenbauer AT3 med 1200 l vandtank og 100 l skumvæsketank. Pumpen yder 2000 l/min ved 10 bar. Sprøjterne er forsynet med CAFS og indbygget skumtilblander. Man har på de nye sprøjter fravalgt den traditionelle førstehjælpslange på vinde. I stedet anvendes en oprullet C-slange påsat universaldrejesled og strålerør som hurtig-angrebsslange.  Af øvrigt materiel på køretøjet kan nævnes overtryksventilator, batteridrevet frigørelsesværktøj, løftepuder, kædesav, generator og lysmateriel m.v.

Giv dit bud på månedens køretøj.

Månedens køretøj er en kort præsentation af et vilkårligt brand- og redningskøretøj fra et ligeledes vilkårligt beredskab - dog sædvanligvis fra Danmark, Skandinavien eller det øvrige Europa.

Der er ikke nødvendigvis tale om nye køretøjer. Gamle køretøjer, herunder veterankøretøjer, kan også forekomme.

Du har mulighed for at give dit bud på månedens køretøj. Send os et eller flere af dine egne digitale billeder i en god opløsning samt de oplysninger du har om køretøjet, beredskabet, årgang, hvem, der har stået for opbygning m.v.

Hvis vi bringer dit billede, og hvis du er medlem af Dansk Selskab For Brandkøretøjer, deltager du i lodtrækningen om et gavekort på. kr. 150,00.

Trækningen foregår i forbindelse med foreningens julearrangement i december. Arrangementet annonceres på foreningens medlemsforum.

  • Beredskab: Berliner Feuerwehr
  • Station: BF Marzahn, 6100
  • Køretøjstype: Autosprøjte, LHF 20-12 DLS
  • Fabrikat: MAN TGM 15.290 4x2 BL - Euro 6
  • Årgang: 2017
  • Opbygning: Rosenbauer AT3
  • Pumpe: Rosenbauer FPN 10-2000
  • CAFS, 2400/800 DLS
  • Rosenbauer DIGIMATIC automatisk skumtilblandingssystem
  • Fotograf: Tony Frimodt