Beredskabskorpsets køretøjer del 1

Køretøjer og materiel

Beredskabskorpset i Danmarks samlede beredskab.

Foranlediget af selskabets særdeles vellykkede besøg hos Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved i september 2003, vil vi gerne under denne titel bringe en artikelserie om køretøjer og materiel i Beredskabskorpset.

Under besøget i Næstved var der rig lejlighed til at fotograferer korpsets udstyr, men det nærmest overvældende udbud gjorde, at hvert enkelt enhed måske ikke fik tilstrækkeligt mange ord med på vejen.

De fleste brandkøretøjsinteresserede kender korpsets orange køretøjer af udseende, men kun få har et mere detaljeret kendskab til dem, for på en eller anden måde er interessen ikke så stor - “det er jo ikke rigtige brandbiler!”. De bruges sjældent i praksis, man ser dem ikke hver dag, de bemandes af værne- pligtige og så har de “en helt forkert farve”.

Samtidig har mange svært ved at skelne mellem de kommunale redningsberedskaber og det statslige redningsberedskab, Beredskabskorpset. Usikkerheden er til at forstå, idet ingen af parterne har forstået at slå deres navne fast, hverken i den brede befolkning eller i fagkredse.

For at undgå misforståelser i dette medium skal jeg starte med i korte træk at beskrive Beredskabskorpsets opgaver og placering i det samlede beredskabssystem.

Klik her for at læse hele artiklen (pdf). Åbner i nyt vindue.