Historisk

Beredskabskorpset-1996-2004 (5/8)

Beredskabskorpset, 1996-2004, nye tider, nye navne og brugte køretøjer.

I medlemsbladet “Vi melder fra! 2/04” bragte vi første del af en serie på i alt otte artikler, der indgående beskriver Beredskabskorpsets køretøjer, fra CBU tiden -1941- til i dag (2005/6).

Seriens femte del omhandler perioden fra 1996-2004. Det er tid hvor man i korpset må se i øjnene, at vognparken er ved at være udtjent.

20-25 års intens brug af den første generation egentlige fredstidskøretøjer, Mercedes Benz 1113 sprøjter og pionervogne, havde efterhånde slidt de ellers nærmest utrættelige runde snuder op. Samtidig var udviklingen på såvel køretøjs- som udstyrsområdet gået stærkt op gennem 1980'erne og 1990'erne.

Man iværksatte en større investeringsplan for udskiftning af de primære udrykningskøretøjer. Således kunne de eksisterende vogne i udrykningsvagten frigøres til uddannelsesbrug.

Redningsberedskabets rullende materiel har til alle tider draget, betaget og imponeret børn såvel som voksne. Vi er i dag rigtig mange, som deler denne fascination.

Netop derfor har vi valgt at bringe denne artikelserie, ikke så meget som et aktualitets billede, men som et historisk dokument, hvilket bestemt ikke gør det mindre spændende at læse.

Serien er et godt sted at starte for den nye køretøjsentusiast, men også den garvede entusiast, der gerne vil læse op på en ikke uvæsentlig del af Danmarks rullende beredskabsmateriels historie.